Nowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żory

 • 6 września
 • ziip
mpzp Żory

Rada Miasta Żory 29 lipca 2021r. uchwałą nr 449/XXXII/21 dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 244/XIX/16 2 czerwca 2016r. W związku z powyższym zasoby Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej zostały zaaktualizowane o nowy plan.
Obowiązująca nowa wersja planu jest dostępna:
w aplikacji mapowej geoportalu mapy.geoportal.zory.pl
za pośrednictwem usługi przeglądania WMS pod adresem http://wms.geoportal.zory.pl/suikzp-mpzp
za pośrednictwem usługi pobierania WFS http://wfs.geoportal.zory.pl/suikzp-mpzp
jako załącznik uchwały http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/5319/

Nowości w raporcie o działce

 • 28 lipiec
 • ziip
usługa WCS

Zgodnie z oczekiwaniami korzystających z geoportalu szczegółowy raport o działce wzbogacono o kolejne analizy: parametry geometryczne działki i informacje o przeznczeniu terenu w promieniu 100m

wyszukiwarka-nieruchomosci

Nowe nazwy ulic w mieście

 • 15 lipca 2021r.
 • ziip
blog

W celu uporządkowania przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy Rada Miasta Żory 24 czerwca 2021 r. uchwaliła nowe nazwy ulic: Na Wzgórzu, Karkonoska oraz Franciszka Smusza

Nowa usłua pobierania zbiorów (WCS)

 • 09 lipiec
 • ziip
usługa WCS

W geoportalu udostępniono nową usługę pobierania zbiorów ZIIP. Zgodnie z oczekiwaniami korzystających z usług sieciowych udostępniono usługę pozwalająca na pobieranie całych zbiorów lub ich części zapisanych w modelu rastrowym jak np. ortofotomapa

usługa WCS

Nowe nazwy ulic w mieście

 • 17 czerwiec 2021r.
 • ziip
blog

W celu uporządkowania przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy Rada Miasta Żory 27 maja 2021 r. uchwaliła nowe nazwy ulic: Ametystowa, Adama Józefa Rostka, Józefa Wyrobka

Nowa mapa lotnicza miasta 2021

 • 26 maja 2021r.
 • ziip
blog

Najnowsza ortofotomapa, podobnie jak w ubiegłym roku, obejmuje całość obszaru miasta i powstała w oparciu o dokładne zdjęcia lotnicze o terenowej wielkości piksela 5 cm. Lot, w trakcie którego wykonano zdjęcia, przeprowadzono 3 marca przy szczególnie dobrych i równych warunkach pogodowych, co wiąże się z jeszcze lepszą jakością obrazu.

Ortofotomapa jest dostępna na stronie geoportal.zory.pl, gdzie wraz z opracowaniami z lat wcześniejszych można zestawiać i porównywać zobrazowania m.in. dzięki narzędziu „Suwak czasu”.

Funkcjonalność aplikacji mapowej geoportalu nie jest dla Ciebie wystarczająca?.

 • 22 kwietnia
 • ziip
usługi OGC

Specjalnie dla progamu QGIS na geoportalu udostępniono aktualny projekt z danymi ZIIP. QGIS jest przyjaznym dla użytkownika, darmowym, otwartoźródłowym Systemem Informacji Geograficznej (GIS). Obsługuje wiele funkcji i formatów: wektorowych, rastrowych i bazodanowych.

Nowe adresy usług przeglądania (WMS) i pobierania danych (WFS)

 • 12 kwietnia
 • ziip
usługi OGC

W geoportalu udostępniono nowe adresy usług przeglądania i pobierania zbiorów ZIIP. Zgodnie z oczekiwaniami korzystających z usług sieciowych adresy serwerów podzielono na kategorie tj. geodezja, komunikacja, środowisko, mpzp, ortofotomapy. Usługi ZIIP sukceswnie będą uzupełniane o kolejne dane

usługi OGC

Wyszukiwarka wg przydatności inwestycyjnej

 • 01 luty
 • ziip
wyszukiwarka

Kompleksowa wyszukiwarka nieruchomości pozwala odnależć odpowiednią nieruchomość spełniającą własne preferencje i wymagania

wyszukiwarka

Miasto w wielu wymiarach

 • 02 grudnia 2020r.
 • ziip
portal 3D Żory

Urząd Miasta udostępnił nowy portal z najnowszymi mapami miasta. Jest to kolejny, obok dotychczasowych znanych serwisów geoportal.zory.pl i mapy.geoportal.zory.pl, portal prezentujący informację przestrzenną zgodnie z filozofią: im więcej danych zostaje udostępnionych mieszkańcom, tym większe korzyści ma z tego miasto. Nowe rozwiązanie publikuje aktualny zestaw danych Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (ZIIP) w nowej przystępnej aplikacji integrującej kilka typów danych w jednym miejscu tj. ortofotomapy z kolejnych lat, zdjęcia ukośne i model 3D miasta.

zobacz portal

Nowe nazwy ulic w mieście

 • 25 listopad 2020r.
 • ziip
blog-->

W celu uporządkowania przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy Rada Miasta Żory 29 października 2020 r. uchwaliła nową nazwy ulicy w mieście: Truflowa