logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

Bazy/Raporty

WMS (Web Map Service)
uługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych.
więcej
WFS (Web Feature Service)
usługa polegająca na udostępnianiu danych wektorowych zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych
więcej
Aktualności
  ulice Nowe ulice.

W celu uporządkowania przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy Rada Miasta Żory 30 marca 2017 r. uchwaliła nowe nazwy ulic:

Ks. Karola Brzozy,
Londyńska
mapa hałasu Mapa akustyczna (mapa hałasu)

Udostępniono nowe opracowanie obrazujące zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzącym ze środków komunikacji drogowej zarówno dla pory dnia, jak i nocy.

Mapa akustyczna to uśredniona mapa hałasu emitowanego do środowiska przez analizowane źródła hałasu, dająca możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na badanym terenie, możliwość stwierdzenia przyczyn tego stanu oraz możliwość realizacji ogólnych prognoz zmian hałasu. Podstawowym celem mapy akustycznej jest identyfikacja istniejącej sytuacji akustycznej na badanym obszarze, wyznaczenie rejonów, na których wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku.
zobacz

plan miasta żory Plan miasta w skali 1:12 000 - wersja 27.02.2017

Dostępna do pobrania jest zaktualizowana wersja "papierowej" edycja planu miasta Żory wydana przez Referat Systemu Informacji o Terenie

W nowej wersji
  • dodano nowe ulice


Raport o nieruchomości - gęstość zaludnienia w promieniu

Szczegółowy raport o nieruchomości, który powstaje na podstawie analiz przestrzennych danych zgromadzonych w Żorskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, oprócz podstawowych informacji o lokalizacji działki, typie własności nieruchomości został wzbogacony o informację na temat gęstości zaludnienia w zadanym promienieniu.


geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt