logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

Bazy/Raporty

WMS (Web Map Service)
uługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych.
więcej
WFS (Web Feature Service)
usługa polegająca na udostępnianiu danych wektorowych zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych
więcej
Metadane / informacje o danych
dane o danych - zawierają informacje o zasobach danych przestrzennych miasta Żory.

więcej
Aktualności
  plan miasta żory Plan miasta w skali 1:12 000 - wersja 22.09.2016

Dostępna do pobrania jest zaktualizowana wersja "papierowej" edycja planu miasta Żory wydana przez Referat Systemu Informacji o Terenie

W nowej wersji
  • dodano nowe ulice (Towarowa, Wojciecha Kilara, Henryka Góreckiego, Witolda Lutosławskiego, Wiedeńska (przedłużenie),Paryska, Bratysławska, Rzymska)
  • zaktualizowano zabudowę oraz zabudowę w obszarach przemysłowych


ulice Nowe ulice.

W celu uporządkowania przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rada Miasta Żory 25 sierpnia 2016 r. uchwaliła nowe nazwy ulic:

Towarowa,
Wojciecha Kilara,
Henryka Góreckiego,
Witolda Lutosławskiego,
Wiedeńska (przedłużenie),
Paryska,
Bratysławska,
Rzymska
orto
Zdjęcia lotnicze/ortofotomapa 2016

Żorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (ZIIP) została wzbogacona o nowy zbiór. Do dostępnych fotomap z poprzednich lat dodana została nowa ortofotomapa wykonana 2 kwietnia 2016 r. Wykonane zdjęcia charakteryzują się wysoką 5cm rozdzielczością terenową i obejmuje swoim zakrestem teren miasta Żory wraz z 200m pasem przygranicznym.

Ortofotomapy podobnie jak zdjęcia lotnicze, z których zostały sporządzone, są bezpośrednim źródłem aktualnych danych o terenie jego ukształtowaniu i rozmieszczeniu na nim różnych elementów. W połączeniu z innymi zbiorami (mapa ewidencyjna, zasadnicza ...) są również niezrównaną pomocą w kwestiach planowania przestrzennego, kontroli inwestycji oraz wyboru działki, którą ktoś zamierza kupić.

geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt