logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr
Informacje podstawowe
Nr działki
Obręb
Arkusz mapy
Powierzchnia [m2] (orientacyjna)
Właściciel
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie:
Link do działki
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=
Położenie
Dzielnica
Adres
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84)
0, 0
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18)
0, 0
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
symbol strefa uchwała uchwała treść
opis symboli:
Uzbrojenie w granicach działki
brak
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt