logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 3063/61
Informacje podstawowe
Nr działki 3063/61
Obręb ŻORY
Arkusz mapy 3
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 1080
Właściciel
Własność: Skarb Państwa, Osoba fizyczna; Użytkowanie wieczyste: Gmina, Osoba fizyczna
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 3063/61
Link do wywołania mapy z zaznaczoną działką
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0010.AR_3.3063/61
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych GPS/WGS 84
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:4326&x=18.705775&y=50.055763&scale=1000
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych geodezyjnych
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:2177&x=6550538.39&y=5546861.01&scale=1000
Położenie
Dzielnica Kleszczówka
Adres Brzozowa 31
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84 - EPSG:4326)
50.055763, 18.705775
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18 - EPSG:2177)
5546861.01, 6550538.39
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 1
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
symbol strefa uchwała uchwała treść
KDD J10KDD 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
MW J3MW 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
opis symboli:
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód gazowy niskiego ciśnienia (SUPG04)
Przewód kanalizacyjny deszczowy (SUPK01)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Przewód kanalizacyjny lokalny (SUPK02)
Przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze (SUPC01)
Przewód telekomunikacyjny (SUPT)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt