logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 124/22
Informacje podstawowe
Nr działki 124/22
Obręb ŻORY
Arkusz mapy 1
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 12127
Właściciel
Własność: Gmina; Użytkowanie wieczyste: Instytucja
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 124/22
Link do działki
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0010.AR_1.124/22
Położenie
Dzielnica Zachód
Adres Żwaka 2
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84)
50.069467, 18.687662
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18)
5548373.1, 6549227.35
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 4
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód telekomunikacyjny (SUPT)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód kanalizacyjny deszczowy (SUPK01)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Przewód kanalizacyjny lokalny (SUPK02)
Słup łączony (SUSM05_01)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt