logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 813/39
Informacje podstawowe
Nr działki 813/39
Obręb ROGOŹNA
Arkusz mapy 6
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 5610
Właściciel
Własność: Osoba fizyczna
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 813/39
Link do działki
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0006.AR_6.813/39
Położenie
Dzielnica RogoŸźna
Adres Wysoka 10
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84)
50.037805, 18.654006
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18)
5544830.06, 6546848.86
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 4
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
symbol strefa uchwała uchwała treść
MN F53MN 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
KDD F66KDD 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
opis symboli:
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Przewód telekomunikacyjny (SUPT)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód gazowy średniego ciśnienia (SUPG03)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Przewód kanalizacyjny lokalny (SUPK02)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt