logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 660/150
Informacje podstawowe
Nr działki 660/150
Obręb RÓJ
Arkusz mapy 2
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 1693
Właściciel
Własność: Osoba fizyczna
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 660/150
Link do działki
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0009.AR_2.660/150
Położenie
Dzielnica Rój
Adres Kłokocińska 68
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84)
50.038367, 18.623099
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18)
5544873.61, 6544634.42
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 4
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód gazowy średniego ciśnienia (SUPG03)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt