logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 455/16
Informacje podstawowe
Nr działki 455/16
Obręb ROWIEŃ
Arkusz mapy 3
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 1365
Właściciel
Własność: Osoba fizyczna
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 455/16
Link do wywołania mapy z zaznaczoną działką
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0007.AR_3.455/16
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych GPS/WGS 84
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:4326&x=18.648513&y=50.068458&scale=1000
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych geodezyjnych
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:2177&x=6546425.86&y=5548235.86&scale=1000
Położenie
Dzielnica Rowień-Folwarki
Adres Wiejska 41
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84 - EPSG:4326)
50.068458, 18.648513
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18 - EPSG:2177)
5548235.86, 6546425.86
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 4
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
symbol strefa uchwała uchwała treść
MN D10MN 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
opis symboli:
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Przewód kanalizacyjny deszczowy (SUPK01)
Przewód gazowy średniego ciśnienia (SUPG03)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt