logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 1666/18
Informacje podstawowe
Nr działki 1666/18
Obręb ŻORY
Arkusz mapy 6
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 11186
Właściciel
Własność: Instytucja, Osoba fizyczna
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 1666/18
Link do wywołania mapy z zaznaczoną działką
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0010.AR_6.1666/18
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych GPS/WGS 84
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:4326&x=18.676944&y=50.036993&scale=1000
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych geodezyjnych
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:2177&x=6548492.83&y=5544754.35&scale=1000
Położenie
Dzielnica Powstańców Śląskich
Adres Osiedle Powstańców Śląskich 9
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84 - EPSG:4326)
50.036993, 18.676944
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18 - EPSG:2177)
5544754.35, 6548492.83
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 2
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Rura ochronna (SUOP03)
Przewód elektroenergetyczny średniego napięcia (SUPE)
Przewód sieci innej (SUPI01)
Przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze (SUPC01)
Przewód telekomunikacyjny (SUPT)
Przewód gazowy niskiego ciśnienia (SUPG04)
Przewód kanalizacyjny deszczowy (SUPK01)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt