logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 3776/222
Informacje podstawowe
Nr działki 3776/222
Obręb ŻORY
Arkusz mapy 7
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 1944
Właściciel
Własność: Gmina, Osoba fizyczna
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 3776/222
Link do wywołania mapy z zaznaczoną działką
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0010.AR_7.3776/222
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych GPS/WGS 84
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:4326&x=18.691211&y=50.044799&scale=1000
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych geodezyjnych
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:2177&x=6549506.79&y=5545631.88&scale=1000
Położenie
Dzielnica Śródmieście
Adres Moniuszki 28
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84 - EPSG:4326)
50.044799, 18.691211
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18 - EPSG:2177)
5545631.88, 6549506.79
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 1
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
symbol strefa uchwała uchwała treść
KDD A21KDD 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
M/U A32M/U 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
opis symboli:
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny ogólnospławny (SUPK03)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód ciepłowniczy nieokreślony (SUPC05)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Przewód sieci innej (SUPI01)
Przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze (SUPC01)
Przewód telekomunikacyjny (SUPT)
Przewód gazowy niskiego ciśnienia (SUPG04)
Przewód kanalizacyjny deszczowy (SUPK01)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt