logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 157/3
Informacje podstawowe
Nr działki 157/3
Obręb ROGOŹNA
Arkusz mapy 5
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 3752
Właściciel
Własność: Osoba fizyczna
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 157/3
Link do wywołania mapy z zaznaczoną działką
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0006.AR_5.157/3
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych GPS/WGS 84
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:4326&x=18.638909&y=50.031093&scale=1000
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych geodezyjnych
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:2177&x=6545773.85&y=5544074.15&scale=1000
Położenie
Dzielnica RogoŸźna
Adres Wodzisławska 173
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84 - EPSG:4326)
50.031093, 18.638909
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18 - EPSG:2177)
5544074.15, 6545773.85
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 4
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Przewód telekomunikacyjny (SUPT)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód gazowy średniego ciśnienia (SUPG03)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Słup łączony (SUSM05_01)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt