logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 1299/85
Informacje podstawowe
Nr działki 1299/85
Obręb BARANOWICE
Arkusz mapy 1
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 1082
Właściciel
Własność: Osoba fizyczna
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 1299/85
Link do wywołania mapy z zaznaczoną działką
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0001.AR_1.1299/85
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych GPS/WGS 84
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:4326&x=18.706911&y=50.01802&scale=1000
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych geodezyjnych
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:2177&x=6550659.47&y=5542664.06&scale=1000
Położenie
Dzielnica Baranowice
Adres Kościuszki 146
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84 - EPSG:4326)
50.01802, 18.706911
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18 - EPSG:2177)
5542664.06, 6550659.47
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 1
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
symbol strefa uchwała uchwała treść
U G10U 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
KDGP A1KDGP 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
opis symboli:
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód gazowy średniego ciśnienia (SUPG03)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt