logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 898/5
Informacje podstawowe
Nr działki 898/5
Obręb BARANOWICE
Arkusz mapy 2
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 22163
Właściciel
Własność: Instytucja
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 898/5
Link do wywołania mapy z zaznaczoną działką
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0001.AR_2.898/5
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych GPS/WGS 84
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:4326&x=18.740467&y=50.018&scale=1000
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych geodezyjnych
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:2177&x=6553064.2&y=5542685.08&scale=1000
Położenie
Dzielnica Baranowice
Adres Pukowca 93
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84 - EPSG:4326)
50.018, 18.740467
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18 - EPSG:2177)
5542685.08, 6553064.2
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 1
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
symbol strefa uchwała uchwała treść
P H1P 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
opis symboli:
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny ogólnospławny (SUPK03)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Przewód elektroenergetyczny średniego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny lokalny (SUPK02)
Przewód ciepłowniczy o niskim parametrze (SUPC02)
Przewód wodociągowy lokalny (SUPW)
Korytko ściekowe - odwodnienie liniowe (SUUS06)
Przewód telekomunikacyjny (SUPT)
Przewód kanalizacyjny deszczowy (SUPK01)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt