logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 1584/2
Informacje podstawowe
Nr działki 1584/2
Obręb ŻORY
Arkusz mapy 6
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 5027
Właściciel
Własność: Instytucja
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 1584/2
Link do wywołania mapy z zaznaczoną działką
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0010.AR_6.1584/2
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych GPS/WGS 84
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:4326&x=18.681396&y=50.0417&scale=1000
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych geodezyjnych
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:2177&x=6548806.98&y=5545280.8&scale=1000
Położenie
Dzielnica Zachód
Adres Wodzisławska 32
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84 - EPSG:4326)
50.0417, 18.681396
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18 - EPSG:2177)
5545280.8, 6548806.98
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 4
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
symbol strefa uchwała uchwała treść
U B54U 2016.06.02 244/XIX/16 http://bip.zory.pl/?a=19384
opis symboli:
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód sieci benzynowej (SUPB01)
Budowla podziemna (SUBP)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Rura ochronna (SUOP03)
Korytko ściekowe - odwodnienie liniowe (SUUS06)
Przewód telekomunikacyjny (SUPT)
Przewód kanalizacyjny deszczowy (SUPK01)
Przewód sieci niezidentyfikowanej (SUPZ01)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt