logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Informacja o nieruchomości - działka nr 302/10
Informacje podstawowe
Nr działki 302/10
Obręb ŻORY
Arkusz mapy 9
Powierzchnia [m2] (orientacyjna) ≈ 29132
Właściciel
Własność: Gmina
Pokaż na interaktywnej mapie pokaż na interaktywnej mapie: 302/10
Link do wywołania mapy z zaznaczoną działką
http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke?DZIALKA=247901_1.0010.AR_9.302/10
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych GPS/WGS 84
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:4326&x=18.713949&y=50.049871&scale=1000
Link do wywołania mapy wg. wspórzednych geodezyjnych
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?projection=EPSG:2177&x=6551129.99&y=5546211.28&scale=1000
Położenie
Dzielnica Kleszczówka
Adres Katowicka 24
Współrzędne geograficzne [x, y]
(GPS/WGS 84 - EPSG:4326)
50.049871, 18.713949
Współrzędne geodezyjne [x, y]
(2000 południk 18 - EPSG:2177)
5546211.28, 6551129.99
Inne informacje
Okręg wyborczy Okręg 1
Najniższa i najwyższa odnotowana wysokość n.p.m
Plan zagospodarowania przestrzennego (strefy podstawowe)
Uzbrojenie w granicach działki
Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (SUPE)
Przewód kanalizacyjny sanitarny (SUPK05)
Komora podziemna (SUBP)
Przewód kanalizacyjny deszczowy (SUPK01)
Przewód gazowy średniego ciśnienia (SUPG03)
Przewód wodociągowy ogólny (SUPW)
Przewód elektroenergetyczny średniego napięcia (SUPE)
Korytko ściekowe - odwodnienie liniowe (SUUS06)
Przewód telekomunikacyjny (SUPT)
Uzbrojenie poza granicami działki

Gęstość zaludnienia w promieniu ...
Najbliższa lokalizacja obiektów użyteczności

1 dystans obliczany w lini prostej
2 dystans obliczany po drogach


Prezentowana dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt