Uchwała Powierzchnia opracowania [ha] Obowiązuje od Obowiązuje dla [ha]
SUiKZP 2014-04-24 nr 486/XLVI/14 6 464,3 ha (100%) 2014-04-29 6 464,3 ha (100%) 2014-04-24_486/XLVI/14
MPZP 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 2,8 ha (0%) 2022-12-22 2,8 ha (100%) 2022.11.24_623/XLIX/22
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 5 721,9 ha (89%) 2021-08-28 5 721,9 ha (100%) 2021.07.29_449/XXXII/21
MPZP 2016-06-02 nr 246/XIX/16 587,1 ha (9%) 2016-06-24 587,1 ha (100%) 2016-06-02_246/XIX/16
MPZP 2011-07-14 nr 123/X/11 5 368,9 ha (83%) 2011-12-30 155,6 ha (3%) 2011-07-14_123/X/11
SUiKZP - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Sprawdź przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania