Funkcjonalność geoportalu nie jest dla Ciebie wysarczająca?. Skorzystając z usługi WMS Żory

WMS OpenGIS® Web Map Service Interface Standard to usługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych.

Jeśli dysponujesz taką aplikacją, nie musisz korzystać bezpośrednio z geoportalu. Możesz w niej podać adres do serwisu WMS. Twoja aplikacja będzie się automatycznie łączyć z serwerem miasta Żory, który każdorazowo udostępni aktualną mapę.

Zasada działania usługi WMS

W celu wyświetlenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS urzędu miasta przy pomocy specjalnego programu - klienta/wtyczki WMS. Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw, obsługiwane formaty, systemy współrzędnych itp. Użytkownik wybiera interesujące go warstwy, a program wysyła do serwera zapytanie o gotowy wycinek mapy o zadanych wymiarach i położeniu.

Polecane aplikacje do korzystania z WMS miasta Żory:

Książki, artykuły

Dane Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficzneg aktualne na 20/01/2021