Funkcjonalność geoportalu nie jest dla Ciebie wystarczająca?. Skorzystając z usługi WMS Żory

WMS (OpenGIS® Web Map Service Interface Standard) to usługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych.

Jeśli dysponujesz aplikacją z klientem/wtyczką WMS, nie musisz korzystać bezpośrednio z geoportalu. Możesz w niej podać adres do serwisu WMS. Twoja aplikacja będzie się automatycznie łączyć z serwerem Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, który każdorazowo udostępni aktualną mapę.

Zasada działania usługi WMS

W celu wyświetlenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS przy pomocy specjalnego programu (klienta/wtyczki) WMS wbudowanego w aplikacji typu CAD lub GIS. Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw, obsługiwane formaty, systemy współrzędnych itp. Użytkownik wybiera interesujące go warstwy, a program wysyła do serwera zapytanie o gotowy wycinek mapy o zadanych wymiarach i położeniu.

Polecane aplikacje do korzystania z WMS miasta Żory:

Książki, artykuły

GEODEZJA - m.in. obiekty EGiB (działki, budynki, ...), GESUT (uzbrojenie), BDOT (obiekty topograficzne) KOMUNIKACJA - m.in. obiekty EMUiA (ulice, adresy), kategorie dróg ŚRODOWISKO PLANY ZAGOSPODAROWANIA i STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA ORTOFOTOMAPA (od 2003r.) POZOSTAŁE ZBIORY