Żorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (ZIIP) zbudowana jest w oparciu o System Informacji o Terenie - zbioru danych przestrzennych zawierające wybrane dane z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Gminy Miejskiej Żory. System wchodzi w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie i jest zarejestrowany pod numerem 24_04/06.

Cele realizowane przez ZIIP:

Zasadniczym ekonomicznym efektem społecznym wdrożenia ZIIP jest poprawa warunków do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej, lokalizacji inwestycji i powstawania miejsc pracy na obszarze Żor dzięki: poprawie dostępności cyfrowej informacji o terenie i podniesieniu efektywności jakości obsługi mieszkańców, przedsiębiorców oraz inwestorów dzięki wyposażeniu samorządowej administracji publicznej w nowoczesne narzędzia informatyczne do gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji oraz dystrybucji informacji o terenie

Do bezpośrednich korzyści jakie zostały osiągnięte dzięki wdrożeniu systemu należą:

System Informacji o Terenie w Urzędzie Miasta