Tytuł Uchwała Obowiązuje od
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegorzennego miasta Żory 2022-11-24 nr 623/XLIX/22 2022-12-22 2022.11.24_623_XLIX_22
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegorzennego miasta Żory 2021-07-29 nr 449/XXXII/21 2021-08-28 2021.07.29_449_XXXII_21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegorzennego dla pólnocno-wschodniej części miasta Żory 2016-06-02 nr 246/XIX/16 2016-06-24 2016.06.02_246_XIX_16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegorzennego miasta Żory 2014-07-14 nr 123/X/11 2011-10-30 2011.07.14_123_X_11
SUiKZP - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Sprawdź przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania