Usługa linkowania pozwala uruchomić mapę tak, aby wskazana została działka ewidencyjna

Funkcjonalność może być zastosowana w systemach komercyjnych np. w ogłoszeniach związanych z obrotem nieruchomościami.

Link z identyfikatorem działki można pozyskać z poziomu raportu dla działki. Znajdź ineresującą działkę w spisie dostępnym na stronie geoportalu (bazy/raporty -> ewidencja gruntów i budynków) następnie wyświetl informację o działce i skopiuj widoczny w raporcie link.

dla działki np. 3841/156, odnośnik będzie miał postać: gdzie identyfikator działki składa się z numeru powiatu(247901_1), numeru obrębu(np. 0010), arkusza mapy (np. AR_7), numeru działki (np. 3841/156).
Identyfikator działki można pozyskać z poziomu mapy wyświetlając informację o działce (narzędzie "Informacja o obiekcie" -> klikamy na działkę)

Dodatkowe parametry do wykorzystania w odnosniku do działki: