Żorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (ZIIP) zbudowano w oparciu o System Informacji o Terenie - zbiorze danych przestrzennych zawierających wybrane dane z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Gminy Miejskiej Żory. System wchodzi w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie i jest zarejestrowany pod numerem 24_04/06.

Cele realizowane przez ZIIP:

Zasadniczym ekonomicznym efektem społecznym ZIIP jest poprawa dostępności cyfrowej informacji o terenie i podniesienie jakości obsługi mieszkańców, przedsiębiorców oraz inwestorów.

Do bezpośrednich korzyści jakie zostały osiągnięte dzięki wdrożeniu systemu należą:

System Informacji o Terenie w Urzędzie Miasta