Funkcjonalność geoportalu nie jest dla Ciebie wystarczająca?. Skorzystając z usługi WCS Żory

WCS (Web Coverage Service Interface Standard) to usługa pozwalająca na pobieranie całych zbiorów lub ich części zapisanych w modelu rastrowym jak np. ortofotomapa

Jeśli dysponujesz aplikacją z klientem/wtyczką WCS możesz w niej podać adres do serwisu WCS. Twoja aplikacja będzie się automatycznie łączyć z serwerem Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, który każdorazowo pobierze aktualne dane udostępnione jako raster.

Zasada działania usługi WCS

W celu wyświetlenia map użytkownik łączy się z serwerem WCS przy pomocy specjalnego programu (klienta/wtyczki) WCS wbudowanego w aplikacji typu CAD lub GIS. Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych zbiorów. Użytkownik wybiera interesujące go zbiory, a program wysyła do serwera zapytanie do pobrania danych udostępnionych jako raster.

Polecane aplikacje do korzystania z WCS miasta Żory:

ORTOFOTOMAPA opcje połączenia w QGIS: zaznaczyć opcję "ignoruj GetCoverage URI ..."